User agreement

ДОГОВІР КОМІСІЇ

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Даний Договір відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) та адресований невизначеному колу осіб, незалежно від їхнього статусу (фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям).

ФОП Сидорук Юлія Володимирівна, іменоване надалі «Комісіонер», розміщує цю оферту укласти договір комісії, на нижченаведених умовах.

Комісіонер не є продавцем товару, а лише надає послуги на підставі цього договору комісії.

1. Визначення термінів

1.1. Відповідно до мети цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються у такому значенні:

Публічна оферта (надалі Оферта)- адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі пропозиція Комісіонера на укладення Договору на умовах, що містяться в цій оферті.

Договір комісії - публічний договір між Комітентом та Комісіонером, який розміщений на веб-сайті https://ozyteka.com/ і містить пропозицію направлену необмеженому колу осіб.

Сторони – Комітент та Комісіонер.

Комітент - фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, та за завданням якої діє Комісіонер.

Акцепт Оферти – беззастережна згода Комітента з умовами Оферти шляхом оформлення замовлення на сторінці Сайту.

Послуги - послуги, що надаються Комісіонером, пов'язані з укладанням від свого імені та за рахунок Комітента договору (договорів) з продавцями таких Товарів на умовах цього Договору та послуги з організації доставки Товарів, включаючи укладання договорів з перевізниками. Послуги включають в себе придбання та організацію доставки Товарів на адресу, зазначену Комітентом.

Замовлення Комітента – доручення Комісіонеру щодо пошуку Товарів, обраних Комітентом на Сайті, на умовах, визначених Комітентом.

Веб-сайт - відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою публічно доступний сайт у мережі Інтернет за адресою https://ozyteka.com/

Товари – будь-які товари з переліку, наведеного на веб-сайті, щодо яких Комітент довіряє Комісіонеру здійснити придбання та організацію доставки.

2. Предмет Договору

2.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента надавати Послуги з придбання Товару, а Комітент зобов'язується приймати такі Послуги Комісіонера та здійснювати їх оплату на умовах цього Договору.

3. Акцептування договору.

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення замовлення Комітентом на Сайті Товарів, які будуть куплені та доставлені згодом Комісіонером.

3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту вчинення Комітентом дій, передбачених п.3.1. цього Договору, що свідчать про згоду Комітента дотримуватися умов Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами.

3.3. Договір припиняється (вважається виконаним) у момент вручення скомплектованого у відповідності з умовами замовлення і доставленого за відповідною адресою замовлення Комітенту.

3.4. Комітент дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Комісіонером умовах та оплатити їхню вартість із моменту вчинення дій, передбачених п.3.1. цього Договору.

3.4. Укладаючи Договір, Комітент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, вартості послуг та умов їхнього надання та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

4. Умови надання послуг, порядок оформлення замовлення.

4.1. Оформлення замовлення здійснюється дистанційно шляхом замовлення товару на веб-сайті https://ozyteka.com/. При оформленні замовлення Комітент (у тому числі за допомогою Комісіонера) заповнює відповідну форму безпосередньо на веб-сайті.

4.2. Умови надання послуг:

4.2.1. Ознайомлення Комітента з умовами цього Договору та його акцепт;

4.2.2. Оплата Комітентом вартості Товарів у розмірі та у порядку, визначеному Комісіонером на веб-сайті.

4.3. Надання Послуг починається не пізніше трьох годин з моменту Акцепту Оферти, але в часи роботи, тобто з 9:00 до 21:00 з понеділка по неділю, без вихідних. Якщо Акцепт Оферти здійснено після 18:00 години, надання Послуг здійснюється наступного робочого дня, починаючи з 9:00.

4.4. Комітент несе відповідальність за правильність вказаних ним реквізитів на Сайті.

4.5. Комісіонер не відповідає за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором через неправильність контактної інформації та інших реквізитів, вказаних Комітентом.

5. Вартість товару та порядок оплати. Вартість послуг.

5.1. Вартість Товарів, визначається за кожне замовлення окремо та вказуються при замовленні Товарів в індивідуальному рахунку в національній валюті України - гривні.

5.2. Розмір винагороди Комісіонера визначається як різниця між ціною Товару, зазначеною на веб-сайті та фактичною ціною за яку Комісіонер придбав Товар.

5.3. Вартість Послуг включає в себе всі податки, проте не включає комісії, які можуть бути стягуватися третіми особами у зв'язку зі способом оплати (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів).

5.4. Оплати за товар здійснюється одним із наступних способів:

- передоплата 100% вартості замовленого товару шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Комісіонера, використовуючи платіжні системи LiqPay та ін.;

- оплата здійснюється при отриманні замовленого товару через відділенні пошти.

5.5. Комісіонер має право утримати належну йому винагороду з суми грошових коштів, що надійшли в якості оплати Товару, після виконання замовлення та оформлення товарного чеку на Товар.

5.7. Факт прийняття Товару Комітентом є підтвердженням факту повноти виконання Комісіонером своїх зобов’язань за Договором, прийманням всього виконаного Комісіонером за Договором та згодою Комітента з сумою винагороди Комісіонера.

6. Доставка та повернення товару

6.1. Доставка товару здійснюється одним з наступних способів:

- доставка транспортними компаніями;

- доставка через «Нову пошту».

Спосіб доставки узгоджується між Сторонами при оформленні замовлення.

6.2. Доставка Товару, який замовляється із США здійснюється Комітенту безпосередньо Продавцем/ Виробником Товару напряму.

6.3. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 172 від 19.03.1994 року з змінами та доповненнями «Про реалізацію окремих положень закону України «Про захист прав споживачів» норма закону, харчові добавки відносяться до категорії Продовольчі товари, обміну та поверненню не підлягають. При цьому Комісіонер індивідуально підходить до кожного клієнта і може розглянути в порядку виключення можливість обміну або повернення. Повернення товару належної якості можливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт і умови покупки зазначеного товару.

6.4. Комітент не вправі відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Комітентом.

7. Права та обов'язки Сторін.

7.1. Комісіонер зобов’язаний:

7.1.1. Надавати послуги на умовах цього Договору.

7.1.2. Забезпечити доставку Товару, обраного Комітентом.

7.1.3. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі – персональні дані), надані Комітентом на виконання умов цього Договору у межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

7.2. Комісіонер має право:

7.2.1. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору шляхом розміщення нової редакції цього Договору на Сайті.

7.2.2. Залучати до надання Послуги (або її окремих частин) третіх осіб.

7.2.3. Відмовити Комітенту в наданні Послуг на власний розсуд на будь-якому етапі. При цьому грошові кошти, що надійшли від Комітента, повертаються Комісіонером Комітенту тим же способом, яким була здійснена оплата.

7.3. Комітент зобов’язаний:

7.3.1. До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами.

7.3.2. Здійснювати оплату послуг Комісіонера в порядку, передбаченому цим Договором.

7.3.3. Здійснювати приймання Товару, на які Комісіонеру було направлено замовлення.

7.3.4. Здійснити оплату за Товар та його доставку.

7.3.5. З моменту акцепту оферти під час користування сайтом дотримуватися всіх чинних норм та вимог законодавства України, в тому числі правил етики.

7.4. Комітент має права і несе обов'язки, передбачені законодавством для споживача, покупця і комітента. Комісіонер не є власником товару, а лише придбає у третіх осіб, які є продавцями (виробниками), товари, замовлені Комітентом. Комісіонер вправі сприяти Комітенту в поверненні товарів та/або захисті порушених прав Комітента на платній або безкоштовній основі згідно з умовами даного договору.

7.5. Комітент має право:

7.5.1. Змінювати перелік Товарів, які він доручає купити Комісіонеру після підтвердження відповідного Замовлення, що надаються йому за цією Офертою, але не пізніше відправлення Товару.

7.5.2. Отримувати послуги Комісіонера на умовах цього Договору.

7.5.3. Звертатися до Комісіонера для отримання інформації щодо умов надання Послуг, та умов цього Договору у спосіб та за контактами, зазначеними на веб-сайті.

8. Гарантії

8.1. Комісіонер гарантує:

8.1.1. Вибір для Комітента саме того переліку та обсягу Товарів, який був обраний останнім при Акцепті Оферти.

8.1.2. Ціни на Товари після Акцепту Оферти можуть змінитися в ході надання Послуг за окремим замовленням виключно за погодженням з Комітентом.

8.2. В ході надання Послуг Комісіонер здійснює все можливе, але не гарантує фактичну наявність вичерпного переліку обраних на веб-сайті Товарів для їх передачі Комітенту на умовах цього Договору. У разі, якщо Комісіонер не зміг доставити Товар у замовленому Комітентом обсязі та/або асортименті, Комісіонер повертає Комітенту вартість Товару, який він не зміг закупити для Комітента.

8.3. Приймаючи умови цієї Оферти шляхом її акцепту, Комітент запевняє Комісіонера і гарантує, що він:

8.3.1. Укладає Договір добровільно і при цьому ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;

8.3.2. Володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

8.3.3. Надає достовірні дані та інформацію Комісіонеру при оформленні Замовлення і платіжних документів, на підставі яких здійснюється оплата Послуг;

8.3.4. Він ознайомився з інструкцією щодо вживання Товарів, та/або отримав відповідну рекомендацію лікаря щодо придбання відповідних Товарів.

8.4. Сторони погодились, що розходження у терміні придатності, наведених на Сайті та на Товарах, фактично переданих Комісіонером Комітенту, не є порушенням умов цього Договору.

8.5. Сторони розуміють, що Комісіонер не несе відповідальності за якість та наслідки споживання Товарів. Всі претензії щодо Товару, його якості, будь-яких властивостей, побічних ефектів чи реакцій, а також відсутності ефективності мають спрямовуватись виробнику Товару.

9. Персональні дані.

9.1. Загальні поняття та сфера застосування

9.1.1. Визначення термінів:

база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

9.1.2. Умови цього розділу обов’язкові для застосування відповідальною особою, яка безпосередньо здійснює обробку та/або має доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

9.2. Комісіонер є власником бази персональних даних Комітентів.

9.3. Метою обробки персональних даних у системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані товари та послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

9.4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних

9.4.1.Підписуючи цю Оферту Комітент надає згоду на обробку його персональних даних відповідно до мети обробки та чинного законодавства України.

9.5. База персональних даних знаходяться за адресою Комісіонера.

9.6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

9.6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

9.6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити;

9.7. Захист персональних даних

9.7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

9.7.2.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

9.8. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних

9.8.1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.8.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.8.3. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

9.9. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10. Відповідальність Сторін

10.1. Комісіонер не несе відповідальності за Договором за:

а) будь-які дії / бездіяльність будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Комітента і / або третіх сторін.

10.2. Комісіонер звільняється від відповідальності за неповне або неналежне надання Послуг за цією Офертою у випадках, невиконання Комітентом будь-якої з умов цієї Оферти.

10.3. Комітент несе відповідальність за цим Договором у повному розмірі за недостовірність відомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих їм Комісіонеру на веб-сайті, та за невиконання гарантій, що містяться в пункті 8.3. цього Договору.

10.4. Комісіонер не несе відповідальності за будь-яке пошкодження Товару, яке могло виникнути під час доставки.

10.5. Комісіонер не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані Комітентом у результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення /оплати Замовлення, а також про порядок отримання та використання Товару.

10.6. Комісіонер не несе відповідальності за невідповідність Товару очікуванням Комітента та /або його суб'єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані Комітенту зі сторони Комісіонера, не можуть розглядатися як гарантії.

10.7. Комісіонер не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Комітенту, внаслідок порушення Комітентом правил користування або зберігання товару, які зазначені в інструкції по використанню Товару, дій третіх осіб, або дій непереборної сили.

10.8. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Офертою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

11. Форс-мажор

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, епідемії, військові дії, карантин, страйки, рішення державних органів влади, та інші дії, що можуть виникнути.

11.2. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді або за допомогою електронної пошти повідомити іншу Сторону про настання таких обставин. Наявність обставин непереборної сили засвідчується відповідним документом, виданим Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово- промисловою палатою, згідно з законодавством України, або іншим уповноваженим органом, відповідно до законодавства України.

12. Порядок вирішення спорів

12.1. Претензії та спори, що відносяться до виконання Сторонами цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

12.2. У випадку, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.

13. Термін дії та розірвання Договору

13.1. Договір є публічним, вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцептування Комітентом та діє до моменту отримання замовленої Послуги.

13.2. Договір може бути достроково розірваний:

13.2.1. Кожною із Сторін в будь-який момент шляхом направлення іншій Стороні відповідного повідомлення.

13.2.2. За взаємною домовленістю Сторін.

13.2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України і цією Офертою;

13.3. Розірвання Договору Комітентом або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Комісіонера обов’язку повернення коштів, що були сплачені останньому.

13.4. Завершення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

14. Інші умови

14.1. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за цим Договором, має бути зроблено

у письмовому вигляді та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

14.2. Комісіонер є платником єдиного податку (3 група).

15. Реквізити Комісіонера

Найменування отримувача: ФОП Сидорук Юлія Володимирівна

Код отримувача: 3634404207

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA393052990000026003046225526

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»