ПРОДУКТИ

ПРОДУКТЫ

PRODUCTS

Липидоспад

30 капсул 30 капсул

Комплексна дія компонентів для зниження ліпопротеїдів низької щільності.

Комплексное действие компонентов для снижения липопротеидов низкой плотности.

320 грн
Рекомендований до застосування з ціллю:

- Попередження розвиту серцево-судинних захворювань;

- Зміцнення та очищення судин;

- Зниження рівня холестерину;

- Нормалізація артеріального тиску.

Рекомендован к применению с целью:

- Предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний;

- Укрепление и очищение сосудов;

- Снижение уровня холестерина;

- Нормализация артериального давления.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use

Щитобаланс

36 таблеток 36 таблеток

покращує роботу щитоподібної залози при її зниженій функції

улучшает работу щитовидной железы при ее сниженной функции

300 грн
Рекомендований до застосування з метою:

- Підтримки загального зміцнення організму;

- Нормалізації функціонування щитоподібної залози та імунної системи;

- Підтримки нормального стану кісток, нігтів та зубів;

- Має антиоксидантні властивості.

Рекомендован к применению с целью:

- Поддержки общего укрепления организма;

- Нормализации функционирования щитовидной железы и иммунной системы;

- Поддержки нормального состояния костей, ногтей и зубов;

- Обладает антиоксидантными свойствами.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use

Неоресцин-Q10

36 таблеток 36 таблеток

підвищує життєвий тонус та сповільнює процеси старіння

повышает жизненный тонус и замедляет процессы старения

320 грн
Рекомендований до застосування з метою:

- Підтримки загального зміцнення організму;

- Нормалізації функціонування нервової, серцево-судинної та ендокринної систем;

- Підвищення фізичної працездатності та витривалості організму;

- Покращення психоемоційного стану;

- Нормалізації функціонування репродуктивної системи жінок;

- Запобігання передчасному старінню організму.

Рекомендован к применению с целью:

Поддержки общего укрепления организма;

Нормализации функционирования нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Повышение физической работоспособности и выносливости организма;

Улучшения психоэмоционального состояния;

Нормализации функционирования репродуктивной системы женщин;

Предотвращения преждевременного старения организма.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use