ПРОДУКТИ

ПРОДУКТЫ

PRODUCTS

Гепатосорбин

30 капсул 30 капсул

природний захист печінки

естественная защита печени

380 грн
Рекомендований до застосування з метою:

- Нормалізації функціонального стану печінки;

- Відновлення фізіологічних функцій печінки, пошкоджених в результаті негативної дії токсичних речовин, алкоголю, вірусів та інших факторів.

Рекомендован к применению с целью:

- Нормализации функционального состояния печени;

- Восстановления физиологических функций печени, поврежденных в результате негативного воздействия токсичных веществ, алкоголя, вирусов и других факторов.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use