Сприяння роботи Содействие работы Promoting the

серця, щитоподібної

сердца, щитовидной

heart, thyroid

bg1

залози та судин

железы и сосудов

and blood vessels

Ліпідоспад

30 капсул 30 капсул

Комплексна дія компонентів для зниження ліпопротеїдів низької щільності.

Комплексное действие компонентов для снижения липопротеидов низкой плотности.

230 грн
Рекомендований до застосування з ціллю:

– Попередження розвиту серцево-судинних захворювань;

– Зміцнення та очищення судин;

– Зниження рівня холестерину;

– Нормалізація артеріального тиску.

Рекомендован к применению с целью:

– Предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний;

– Укрепление и очищение сосудов;

– Снижение уровня холестерина;

– Нормализация артериального давления.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use

Щитобаланс

36 таблеток 36 таблеток

покращує роботу щитоподібної залози при її зниженій функції

улучшает работу щитовидной железы при ее сниженной функции

230 грн
Рекомендований до застосування з метою:

– Підтримки загального зміцнення організму;

– Нормалізації функціонування щитоподібної залози та імунної системи;

– Підтримки нормального стану кісток, нігтів та зубів;

– Має антиоксидантні властивості.

Рекомендован к применению с целью:

– Поддержки общего укрепления организма;

– Нормализации функционирования щитовидной железы и иммунной системы;

– Поддержки нормального состояния костей, ногтей и зубов;

– Обладает антиоксидантными свойствами.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use

Неоресцин-Q10

36 таблеток 36 таблеток

підвищує життєвий тонус та сповільнює процеси старіння

повышает жизненный тонус и замедляет процессы старения

240 грн
Рекомендований до застосування з метою:

– Підтримки загального зміцнення організму;

– Нормалізації функціонування нервової, серцево-судинної та ендокринної систем;

– Підвищення фізичної працездатності та витривалості організму;

– Покращення психоемоційного стану;

– Нормалізації функціонування репродуктивної системи жінок;

– Запобігання передчасному старінню організму.

Рекомендован к применению с целью:

Поддержки общего укрепления организма;

Нормализации функционирования нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Повышение физической работоспособности и выносливости организма;

Улучшения психоэмоционального состояния;

Нормализации функционирования репродуктивной системы женщин;

Предотвращения преждевременного старения организма.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use

Зацікавила

наша

продукція

интересна

наша

продукция

interested in

our

production
bg1

Залиште заявку та ми обов'язково зателефонуємо до Вас!

Оставьте заявку и мы обязательно позвоним к Вам!

Leave a request and we will call you back!