ПРОДУКТИ

ПРОДУКТЫ

PRODUCTS

Депапілін № 60

капсули №60 капсулы №60 capsules No. 60

онкопротектор для жіночого та чоловічого організму

онкопротектор для женского и мужского организма

oncoprotector for the female and male body

750 грн
Рекомендований до застосування з метою нормалізації функціонального стану у жінок при:

ендометріозі/аденоміозі;

гіперплазії ендометрію;

лейоміомі матки;

кістах яєчників;

фіброзно-кістозній мастопатії;

циклічній масталгії (біль в молочних залозах);

дисплазії шийки матки при наявності папіломовірусу людини (ВПЛ);

ефективно знижує підвищений рівень пролактину;

має антиоксидантний ефект.

Рекомендований до застосування з метою нормалізації функціонального стану у чоловіків при:

гіперплазії передміхурової залози;

ефективно знижує підвищений рівень пролактину;

має антиоксидантний ефект.

Рекомендован к применению с целью нормализации функционального состояния у женщин при:

эндометриозе/аденомиозе;

гиперплазии эндометрия;

лейомиоме матки;

кистах яичников;

фиброзно-кистозной мастопатии;

циклической масталгии (боль в молочных железах);

дисплазии шейки матки при наличии папилломавируса человека (ВПЧ);

эффективно снижает повышенный уровень пролактина;

имеет антиоксидантный эффект.

Рекомендован к применению с целью нормализации функционального состояния у мужчин при:

гиперплазии предстательной железы;

эффективно снижает повышенный уровень пролактина;

имеет антиоксидантный эффект.

• for the female body formula , namely, it helps to reduce the manifestations of endometriosis, endometrial hyperplasia, uterine fibroids, ovarian cysts, mastopathy. It is advisable to use for cervical dysplasia in the case of induction of human papillomavirus (HPV).


 

• for the male body with prostatic hyperplasia. Effectively reduces prolactin levels.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use

Депапілін № 30

капсули №30 капсулы №30 capsules No. 30

онкопротектор для жіночого та чоловічого організму

онкопротектор для женского и мужского организма

oncoprotector for the female and male body

380 грн
Рекомендований до застосування з метою нормалізації функціонального стану у жінок при:

ендометріозі/аденоміозі;

гіперплазії ендометрію;

лейоміомі матки;

кістах яєчників;

фіброзно-кістозній мастопатії;

циклічній масталгії (біль в молочних залозах);

дисплазії шийки матки при наявності папіломовірусу людини (ВПЛ);

ефективно знижує підвищений рівень пролактину;

має антиоксидантний ефект.

Рекомендований до застосування з метою нормалізації функціонального стану у чоловіків при:

гіперплазії передміхурової залози;

ефективно знижує підвищений рівень пролактину;

має антиоксидантний ефект.

Рекомендован к применению с целью нормализации функционального состояния у женщин при:

эндометриозе/аденомиозе;

гиперплазии эндометрия;

лейомиоме матки;

кистах яичников;

фиброзно-кистозной мастопатии;

циклической масталгии (боль в молочных железах);

дисплазии шейки матки при наличии папилломавируса человека (ВПЧ);

эффективно снижает повышенный уровень пролактина;

имеет антиоксидантный эффект.

Рекомендован к применению с целью нормализации функционального состояния у мужчин при:

гиперплазии предстательной железы;

эффективно снижает повышенный уровень пролактина;

имеет антиоксидантный эффект.

• for the female body formula , namely, it helps to reduce the manifestations of endometriosis, endometrial hyperplasia, uterine fibroids, ovarian cysts, mastopathy. It is advisable to use for cervical dysplasia in the case of induction of human papillomavirus (HPV).


 

• for the male body with prostatic hyperplasia. Effectively reduces prolactin levels.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use

Циклотайм

капсули №30 капсули №30 capsules No. 30

негормональний комплексний засіб для підтримки регулярного менструального циклу

негормональное комплексное средство для поддержания регулярного менструального цикла

лонч

360 грн
Рекомендований до застосування з метою:

Підтримки регулярного менструального циклу;

Зменшення набряку та чутливості молочних залоз перед менструацією;

Пом’якшення проявів дратівливості у жінок;

Пом’якшення проявів підвищеного апетиту у жінок;

Рекомендован к применению с целью:

Поддержки регулярного менструального цикла;

Уменьшения отека и чувствительности молочных желез перед менструацией;

Смягчения проявлений раздражительности у женщин;

Смягчения проявлений повышенного аппетита у женщин;

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use

Меновіт

капсули №30 капсули №30 capsules No. 30

для усунення проявів менопаузи

для устранения проявлений менопаузы

to eliminate the manifestations of menopause

300 грн
Рекомендований до застосування з метою покращення самопочуття жінки в період менопаузи:

знижує симптоми менопаузи:

  • частоту приливів жару,
  • надмірну пітливість,
  • сухість та свербіж зовнішніх статевих органів,
  • депресивні стани, психоемоційну лабільність та дратівливість;

нормалізує сон;

покращує якість статевого життя;

профілактує виникнення переломів кісток (попереджає надмірне виведення Са2+ з кісткової тканини);

профілактує виникнення інфарктів та інсультів (сприяє нормалізації метаболізму ліпідів);

підтримує працездатність;

покращує пам‘ять;

має м‘який заспокійливий ефект.

Рекомендован к применению с целью улучшения самочувствия женщины в период менопаузы

снижает симптомы менопаузы:

  • частоту приливов жара,
  • чрезмерную потливость,
  • сухость и зуд наружных половых органов,
  • депрессивные состояния, психоэмоциональное лабильность и раздражительность;

нормализует сон;

улучшает качество половой жизни;

профилактирует переломы костей (предупреждает чрезмерный вывод Са2+ из костной ткани);

профилактирует возникновения инфарктов и инсультов (способствует нормализации метаболизма липидов);

поддерживает работоспособность;

улучшает память;

имеет мягкий успокаивающий эффект.

A unique formula for eliminating the manifestations of menopause (hot flashes, excessive sweating, irritability, mood lability, depressive conditions, itching and dryness of the external genital organs), successfully supplemented with the necessary complex of vitamins. Normalizes sleep and supports performance. It has mild soothing properties. Prevents the development of menopausal osteoporosis and the occurrence of cardiovascular diseases. Promotes the normalization of overweight women in the menopausal period.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use

Абіфол

саше №30 саше №30 sachet number 30

для підтримки жіночої фертильності та зниження надмірної маси тіла

для поддержки женской фертильности и снижения избыточной массы тела

to support female fertility and reduce overweight

400 грн
Рекомендований до застосування:

сприяє відновленню овуляції при СПКЯ;

сприяє нормалізації менструального циклу;

підвищує інтенсивність фолікулогенезу;

сприяє зменшенню проявів гіперандрогенемії (акне, надмірне оволосіння, підвищена жирність волосся);

сприяє зниженню надлишкової маси тіла (зниженню інсулінорезистентності).

Рекомендован к применению:

способствует восстановлению овуляции при СПКЯ;

способствует нормализации менструального цикла;

повышает интенсивность фолликулогенеза;

способствует уменьшению проявлений гиперандрогенемии (акне, избыточное оволосение, повышенная жирность волос);

способствует снижению избыточной массы тела (снижение инсулинорезистентности).

Balanced dietary complex to support female fertility, restore the ovulatory cycle and menstrual cycle, increase the intensity of folliculogenesis, help normalize hormonal balance and reduce excess body weight.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use

Амарелін

супозиторії №10 супозиторий №10 suppository number 10

швидка регенерація та антисептика органів малого тазу

быстрая регенерация и антисептика органов малого таза

rapid regeneration and antiseptics of the pelvic organs

360 грн
Рекомендовані до застосування для жінок з метою нормалізації станів, що потребують покращення регенерації слизових оболонок:

станах, що потребують регенерації слизової оболонки статевих органів (шийки матки, піхви) та прямої кишки після оперативних чи діагностичних втручань;

сприяє зниженню інтенсивності запального процесу;

доцільно застосувати при атрофічному кольпіті в період менопаузи.

Рекомендовані до застосування для чоловіків з метою нормалізації станів, що потребують покращення регенерації слизових оболонок органів малого тазу:

станах, що потребують регенерації органів малого тазу та прямої кишки після оперативних чи діагностичних втручань;

сприяє зниженню інтенсивності запального процесу.

Рекомендованы к применению для женщин с целью нормализации состояний, требующих улучшения регенерации слизистых оболочек:

состояниях, требующих регенерации слизистой оболочки половых органов (шейки матки, влагалища) и прямой кишки после оперативных или диагностических вмешательств;

способствует снижению интенсивности воспалительного процесса;

целесообразно применить при атрофическом кольпите в период менопаузы.

Рекомендованы к применению для мужчин с целью нормализации состояний, требующих улучшения регенерации слизистых оболочек органов малого таза:

состояниях, требующих регенерации органов малого таза и прямой кишки после оперативных или диагностических вмешательств;

способствует снижению интенсивности воспалительного процесса.

A unique formula that accelerates the regeneration of the mucous membrane of the genitals (cervix, vagina) and rectum after surgery. Helps reduce the intensity of the inflammatory process. It is advisable to apply for atrophic colpitis during menopause.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use

Феміріл

супозиторії №10 супозиторий №10 suppository number 10

антисептичний та розсмоктуючий ефекти, зняття спазмів органів малого тазу

антисептический и рассасывающий эффекты, снятие спазмов органов малого таза

antiseptic and absorbable effects, relieving spasms of the pelvic organs

360 грн
Рекомендовані до застосування для жінок з метою:

зняття спазмів (болісна менструація, болісна овуляція);

нормалізації станів, що потребують покращення місцевого протизапального та антисептичного ефектів на слизові оболонки (піхва, шийка матки, пряма кишка);

нормалізації гормонального балансу жінки.

Рекомендовані до застосування для чоловіків з метою:

нормалізації станів органів малого тазу, що потребують покращення місцевого протизапального та антисептичного ефектів.

Рекомендованы к применению для женщин с целью:

снятия спазмов (болезненная менструация, чувствительная овуляция);

нормализации состояний, нуждающихся в улучшении местного противовоспалительного и антисептического эффектов на слизистые оболочки (влагалище, шейка матки, прямая кишка);

нормализации гормонального баланса женщины.

Рекомендованы к применению для мужчин с целью:

нормализации состояний органов малого таза, нуждающихся в улучшении местного противовоспалительного и антисептического эффектов.

A unique formula that combines antiseptic and resolving effects, including as part of the complex therapy of hemorrhoids / paraproctitis, as well as painful periods, ovulatory syndrome. It is advisable to apply before surgery on the rectum and female reproductive system, to reduce the level of conditionally pathogenic microflora. Prevents the formation of adhesive disease.

інструкція до застосування инструкция к применению instructions for use